emajlis.penang.gov.my
Sistem Pengurusan Majlis Kerajaan Negeri Pulau Pinang

Hubungi Kami


BAHAGIAN PENGURUSAN MAJLIS DAN PROTOKOL
Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang KOMTAR
Paras 49 ,KOMTAR
Tel : (1) 04-650 5287
(2) 04-650 5696
(3) 04-650 5149
(4) 04-650 5580
Fax : 04-261 3159
Emel:protokol@penang.gov.my